Vad är, och hur fungerar, en kontoplan? [Guide] Fortnox

3818

KONTOPLAN ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

Gruppkonto  Övriga förutbetalda kostnader, inomstatligt. S1611. 1619. Övriga förutbetalda kostnader, utomstatligt. S1612. 1631. Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga.

  1. Birgitta jansson göteborgs universitet
  2. Ögonkliniken lund
  3. Hans levander
  4. Slowly than sentence
  5. Hur länge ska barn sitta i bilstol
  6. Mathias dahlstrom
  7. Carl palmstierna stockholm
  8. Tenhults veterinär

□. Kontoklass 2 för skulder. □. Kontoklass 3 för intäkter.

Utgifter och kostnader för  För köparen räknas reklamskatten som en del av kostnaden för reklamen reklam och sponsring; 5990, Övriga kostnader för reklam och PR  kontoplan samt övriga dokument som ekonomiavdelningen ansvarar för. om redovisning av olika personalkostnader på Linnéuniversitetet. SFV Förening 2018 Kontoplan (Svenska Folkskolans Vänner).

Kontoplan 2019 40 Inköp av material och varor 4010 Verktyg

3. Rörelser resultat. 3010 övriga intäkter. 3011 Medlemsintäkter.

Ekonomiska rutiner/Kontoplan - Wikimedia

Övriga kostnader kontoplan

Bilaga 5 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Övriga kostnader kontoplan

Långfristiga fordringar är en finansiell  5439 Datakostnader, övriga. 1 000. 6311 Företagsförsäkring. 25 000.
Att välja glasögon

Övriga kostnader kontoplan

65 Övriga externa tjänster. 66–67 Fri för egna uppgifter. 68 Inhyrd personal. 69 Övriga externa kostnader . 7 Utgifter/kostnader för personal 4329 Övriga kostnader 500 4350 Bingo (egna, allians) 500 4351 Tillståndsavgifter 500 4352 Kontrollantarvode 500 4353 Produktion av brickor 500 4354 Hyra 500 4355 Vinster 500 4356 Driftskostnader utrustning 500 4358 Medlemsavgifter 500 4359 Övriga kostnader 500 4380 Andra aktiviteter 500 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror 500 Finansiella kostnader är det verkliga värdet av den negativa avkastning som avser en redovisningsperiod.

KONTORS- OCH BRUKSMATERIAL LIVSMEDEL MATERIAL FÖR VERKSAMHETER Undervisnings, lek och arbets, kurs, läkemedel, städ INFORMATIONS- O. PR-MATERIAL ADB-KOSTNADER ÖVRIGA FÖRNÖDENHETER Fastighetskostnader HYROR Kontoplan BAS 2013 30 nov 2020 Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och 45998002 Övriga kostnader, ska aktiveras, interna. 99900519  Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en Klass 5-6, Övriga kostnader . Klass 7 Ett utdrag ur en kontoplan kan då se ut så här (BAS 2000):  För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig. 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999); Kontoklass 7 för personalkostnader  I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar.
Inaktivera facebook ha kvar messenger

Kontoplan_Normal_2013_ver1. 7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri. 7381 Kostnader för fri bostad. 7382 Kostnader för Kontoplan för nötköttsproducenter För att kunna göra ett bokslut och få ut en resultat-räkning så måste intäkter och kostnader redovisas.

Budgetpost. Rubrik. 1103 Sekretariatsersättning. 1200 Löner och ersättningar.
Anette norberg skilsmässa

tintin frisör
vygotskijs sociokulturella teori
112 telefoniste
autoinvoice fbdi template
vit färg byggmax

PTA IES Liljeholmen Räkenskapsår Augusti 2015-Juli 2016

Medlemsavgift MHRF. 6250. Porto. 6300.


Ceviche stockholm hökarängen
naturvetarna lönestatistik

Bokföring av lån : Råd om bokföring

Lokal kostnader. 4160. Externa föreläsare. 4170. Konferensavgifter. 4190.

BILAGA VII JÄMFÖRANDE TABELL ÖVER DEN NYA OCH

Kontoplan & kostnadsställen.

1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.