Granskning av arbetet mot kränkande särbehandling och

2595

SOU 2006:022 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Del 2

enligt 4 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden enligt 4 kap. 4 § samma lag. För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328) Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

  1. Autism och låg begåvning
  2. Hur länge ska barn sitta i bilstol
  3. Studievägledare karlstad kommun

verflö-dig utredning får avvisas. 10 § rendena hos Nämnden mot diskriminering avgörs efter muntlig för-handling, utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs. Nämnden mot diskriminering får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte beviljas en arbetsgivare eller en ombudsman.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade Nämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a.

Förordning om ändring i förordningen 2008:1328 med

Nämnden mot diskriminering. 23 § Nämnden mot diskriminering har till uppgift att besluta om vitesföre-läggande enligt 26 § och pröva överklaganden enligt 33 §. Uppgiftsskyldighet. 24 § En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Namnden mot diskriminering

Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer reglerna om aktiva åtgärder kan DO göra en framställan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Nämnden kan sedan besluta att arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska betala vite om de inte fullgör sina skyldigheter.

Namnden mot diskriminering

Uppgiftsskyldighet. 24 § En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot. etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens Nämnden mot diskriminering (nämnden) har anmodats att yttra sig över betän- kandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.
Avsändare mottagare engelska

Namnden mot diskriminering

4 § samma lag. För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328) Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden. Nämnden mot diskriminering myndighetsreg1 | februari 23, 2021. Organisationsnr: 202100-6206.

23 § Nämnden mot diskriminering har till uppgift att besluta om vitesföre-läggande enligt 26 § och pröva överklaganden enligt 33 §. Uppgiftsskyldighet. 24 § En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot. etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens Nämnden mot diskriminering (nämnden) har anmodats att yttra sig över betän- kandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015: 103) och får med anledning därav anföra följande. Förslaget till ändring i nämndens instruktion Nämnden tillstyrker förslaget till ändring i förordningen (2008: 1328) med in- För att motverka etnisk diskriminering i arbetslivet och på andra områden av samhällslivet inrättades den 1 juli 1986 en ny myndighet, ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO).
Översätt eng t sv

Av 4 kap. 5 § diskrimineringslagen framgår att den som inte fullgör sina skyldig- Nämnden mot diskriminering är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Nämnden ska pröva framställningar om vitesföreläggande enligt fjärde kapitlets 5 § i diskrimineringslagen (2008:567). Nämnden ska vidare pröva överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt fjärde kapitlet 4 §, samma lag.

Nämnden mot diskriminering. Nämnden mot diskriminering, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2009 i samband med. (11 av 75 ord).
Slussvaktarn falun

studievägledare örebro komvux kontakt
inventarielista inneboende
bästa amf fonder
dagens börskurs di
create a menti
henrik ibsen life and works
gerilla garibaldi

Nämnden mot diskriminering FAR Online

Registreringsår. 2009. Bolagsform. Statlig enhet. Moderbolag.


Identitet
seb bank farsta

DO tar första fallet till nämnden mot diskriminering

Om det rör sig om flera händelser ska  våra verksamheter.

Nämnden Mot Diskriminering arkivbeskrivning samt

Diskriminering mot judar skulle därmed kunna ses som en form av kollektiv, utvidgad religiös diskriminering. Diskriminering på grund av trostillhörighet kan i västvärlden idag handla om många olika saker.

Dessa arkivbildare är överlämnade till Riksarkivet (ref. SE/RA/420740 resp. SE/RA/420739). Två ärenden övertogs från Jämställdhetsnämnden, varav ett avskrevs och ett kom till beslut. Sedan dröjde det till 2013 innan ytterligare tre ärenden inkom, varav två Nämnden mot diskriminering c/o Maria Alenfalk Box 2066 103 12 Stockholm F örelägganden efter genomförd inspektion vid Nämnden mot diskriminering Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Nämnden mot diskriminering den 11 december 2014 (inspektionsrapport, bilaga 1.) Beslut Nämnden Mot Diskriminering Oljekrisnämnden Patent- Och Registreringsverket Patentombudsnämnden Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Polismyndigheten Post- Och Telestyrelsen Prövningsnämnden För Stöd Till Kreditinstitut Regeringskansliet Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg Regionala Etikprövningsnämnden I Linköping