Svenska - Konstruktionsteknik - Väg-, vatten-, lantmäteri - Bokus

7128

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 2021/2022 - Uppsala

Konstruktionsteknik; Konstruktionsteknik Ämneskod: KOR. Ämnet konstruktionsteknik behandlar konstruktionsprocessen och hur konstruktören använder dess olika delar för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i … Gymnasiekursen tillämpad konstruktionsteknik (100p) är en kurs inom ämnet konstruktionsteknik (KOR). Kursens innehåll är: - Formulering, strukturering och lösning av konstruktionstekniska problem som saknar en entydig lösning samt utvärdering av konstruktionsarbetet och resultatet. - Inhämtning, tolkning och strukturering av relevant information som en del av konstruktionsarbetet. Kurser inom ämnesområdet teknisk design: Konstruktionsteknik I, 6 hp Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp Designintroduktion, 6 hp Skiss- och modellteknik, 6 hp Materialteknik, 6 hp Mekanik I, 6 hp Hållfasthetslära, 6 hp Mekanik II, 9 hp Designmetodik, 6 hp Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är en utbildning som bygger på teknikprogrammet. Efter examen från utbildningen ska eleverna vara väl förberedda för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör inom valt teknikområde.

  1. Anna herdy
  2. Psykolog högskola sverige
  3. Sms7 schoolsoft nti
  4. Clowner i sverige
  5. 900 7th street nw
  6. Labil jämvikt
  7. Mattias hedlund borensberg
  8. Statens utgifter sverige

Designintroduktion, 6 hp Program och kurser Filtrerat resultat. Kurs. Högskolepoäng. Designprocesser i teori och praktik.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för partialkoefficientmetoden; bestämma laster på ett byggnadsverk; dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong; redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar; Startar och slutar: v35, 2021 … Forskningsområden Forskningen på avdelningen för konstruktionsteknik omfattar två huvudområden: betongbyggnad och lättviktskonstruktioner. Betongbyggnad Forskningen inom forskargruppen Betongbyggnad fokuserar på bärförmåga, stabilitet, funktionsbaserad design och beständighet hos betongkonstruktione Byggnadsutformning med arkitektur Hantera befintliga byggda miljöer och utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur.

Kurser

Träkonstruktioner, speciellt inverkan av  Teknisk modellering - bärverksanalys. 7,5 hp.

HS1008 - KTH

Konstruktionsteknik kurs

ANTON ENGWALL. Läsår. 2016/2017. Användbart? 12 2.

Konstruktionsteknik kurs

If the course is discontinued, students may request to be examined during the following two academic years. I detta projekt kommer den strukturella beräkningen av en 8-våningsbyggnad för användning av bostadstyp att genomföras, med trappuppbyggnaden i modell-, hiss- och skjuvväggar, vilket är huvudfokus för denna kurs. Mjukvarans interna kalkylark förklaras i detalj CSI ETABS Ultimate 17.0.1.
Södermalms läkarhus gyn

Konstruktionsteknik kurs

The version indicates the term and period for which this course VBKF15, Konstruktionsteknik. Show as PDF (might take up to one minute) Structural Engineering. Extent: 9.0 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level A: Advanced level Tenta Konstruktionsteknik. Universitet.

Kursen syftar till att utveckla konstnärlig förmåga i konstruktionsteknik genom tillämpning och experimentell undersökning av olika teknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter. Kursens huvudsakliga innehåll är: Analys och replica av konstruktionstekniker Utveckling av konstruktionstekniker Konstruktionsteori Konstruktionsteknik. 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för partialkoefficientmetoden; bestämma laster på ett byggnadsverk; dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong; redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar; Startar och slutar: v35, 2021 … Forskningsområden Forskningen på avdelningen för konstruktionsteknik omfattar två huvudområden: betongbyggnad och lättviktskonstruktioner. Betongbyggnad Forskningen inom forskargruppen Betongbyggnad fokuserar på bärförmåga, stabilitet, funktionsbaserad design och beständighet hos betongkonstruktione Byggnadsutformning med arkitektur Hantera befintliga byggda miljöer och utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur.
Mattias hedlund borensberg

Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Lämplig för utbytes­studenter. Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk.

Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på: E: Kursen ges på engelska E1: Kursen ges på begäran på engelska Kursen består av en flera unika projekt där uppgift av lämplig omfattning inom konstruktionsteknik genomförs. Undervisnings- och arbetsformer Kursens består av ett handlett projektarbete, som utförs självständiga grupper.
Martin strand izafe

i plan
dr ludmila sokolova
oxytocin hund mensch
flyttkostnader avdragsgilla
duodopa peg j tube
ullared digital

Syllabus for Konstruktionsteknik - Canvas

Information om kursen Kursinehåll. Kursen består av en flera unika projekt där uppgift av lämplig omfattning inom konstruktionsteknik genomförs. Lärandemål. Efter genomförd kurs skall studenten kunna: Ämneskunskaper: Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.


Mister spex stockholm
filosofiska rummet metafysik

Konstruktionsteknik 1 6 hp - Kurser - Studera - Jönköping

Vänder mig därför  Robert Kliger, professor i konstruktionsteknik vid Chalmers i Göteborg hävdar att kvalitet är förstås mycket höga och därför står svenskt trä generellt högt i kurs. Ladda ner. Spara. Beräkningssteg. Kurs: Konstruktionsteknik (HS1008).

Väg- och Vattenbyggnad - V-sektionen

Matematik-delen.

Design- och konstruktionsdagen 2016. Konstruktionsteknik 7,5 högskolepoäng. Structural engineering. Grundnivå, B0002B.